Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Audun Lysbakken om å sikre integrering

Dette dokument

  • Dokument 8:29 S (2015–2016)
  • Dato: 15.12.2015
  • Sidetall: 6
Til Stortinget
15. desember 2015