Stortinget - Møte tirsdag den 9. november 2021 *

Dato: 09.11.2021
President: Morten Wold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Referatsaker

Sak nr. 4 [15:07:29]

Referat

 • 1. (60) Prop. 1 S Tillegg 1 (2021–2022) Endring av Prop. 1 S (2021–2022) Statsbudsjettet 2022. Budsjettkapitler i Prop. 1 S Tillegg 1 (2021–2022) fordeles til komiteene i overensstemmelse med Innst. 18 S (2021–2022) fra Stortingets presidentskap, jf. Stortingets vedtak 20. oktober 2021

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 2. (60) Nye kapitler som ikke ble fordelt i Innst. 18 S (2021–2022), fordeles til komiteene slik:

  • Kap. 2543 Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen rammeområde 7.

  • Kap. 670, 671, 672, 3671 og 3672 Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen rammeområde 6.

  • Kap. 970 og 3970 Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen rammeområde 17. Utkast til romertallsvedtak II til XXIX i Prop. 1 S Tillegg 1 (2021–2022) fordeles i overensstemmelse med den foreslåtte fordelingen av nye budsjettkapitler ovenfor og fordelingen i Innst. 18 S (2021–2022) fra Stortingets presidentskap, jf. Stortingets vedtak 20. oktober 2021

 • 3. (61) Prop. 1 LS tillegg 1 (2021–2022) Endring av Prop. 1 LS (2021–2022) Skatter, avgifter og toll 2022

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.