Stortinget - Møte tirsdag den 27. november 2018

Dato: 27.11.2018
President: Nils T. Bjørke

Innhold

Formalia

President: Nils T. Bjørke

Presidenten: Representantane Ingunn Foss, Else-May Botten, Margunn Ebbesen, Willfred Nordlund, Mona Fagerås, Marianne Marthinsen, Heidi Nordby Lunde, Espen Barth Eide og Tage Pettersen, som har vore permitterte, har igjen teke sete.

Følgjande innkalla vararepresentantar tek no sete:

  • For Møre og Romsdal fylke: Tove-Lise Torve

  • For Nordland fylke: Kjell-Idar Juvik

  • For Telemark fylke: Heidi Herum

Statsråd Monica Mæland la fram 15 kgl. proposisjonar (sjå under Referat).

Presidenten: Representanten Kari Elisabeth Kaski vil setja fram eit representantforslag.

Kari Elisabeth Kaski (SV) []: På vegne av representantene Solfrid Lerbrekk, Arne Nævra, Karin Andersen og meg selv vil jeg framsette et representantforslag om å legge til rette for at uføre får de beste muligheter til å ha en tilknytning til arbeidslivet.

Presidenten: Representanten Sheida Sangtarash vil setja fram eit representantforslag.

Sheida Sangtarash (SV) []: På vegne av representantene Kari Elisabeth Kaski, Lars Haltbrekken og meg selv vil jeg fremme representantforslag om å kreve åpenhet om honorarer fra legemiddelindustrien til helsepersonell.

Presidenten: Representanten Lise Christoffersen vil setja fram eit representantforslag.

Lise Christoffersen (A) []: På vegne av stortingsrepresentantene Jonas Gahr Støre, Hadia Tajik, Arild Grande, Leif Audun Sande og meg selv har jeg gleden av å framsette et representantforslag om bedringer i regelverket for yrkesskadeerstatning.

Presidenten: Forslaga vil verta handsama på reglementsmessig måte.

Før sakene på kartet for i dag vert handsama, vil presidenten opplysa om at møtet i dag held fram utover kl. 16, til kartet for i dag er ferdig handsama.