Stortinget - Møte torsdag den 7. februar 2019 *

Dato: 07.02.2019
President: Morten Wold

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

Møtet slutt kl. 13.29.