Stortinget - Møte onsdag den 9. januar 2019 *

Dato: 09.01.2019
President: Nils T. Bjørke

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

Møtet slutt kl. 12.31.