Stortinget - Møte onsdag den 5. oktober 2016

Dato: 05.10.2016
President: Olemic Thommessen

Innhold

Dagsorden

Møtet hevet kl. 16.27