Stortinget - Møte torsdag den 8. juni 2017

Dato: 08.06.2017
President: Olemic Thommessen

Innhold

Dagsorden

Møtet hevet kl. 03.13.