Stortinget - Møte onsdag den 22. februar 2017

Dato: 22.02.2017
President: Olemic Thommessen

Innhold

Dagsorden

Møtet hevet kl. 14.46.