Stortinget - Møte tirsdag den 17. januar 2017

Dato: 17.01.2017
President: Olemic Thommessen

Innhold

Dagsorden

Møtet hevet kl. 13.05.