Stortinget - Møte onsdag den 11. januar 2017

Dato: 11.01.2017
President: Olemic Thommessen

Innhold

Dagsorden

Møtet hevet kl. 11.59.