Stortinget - Møte fredag den 30. september 2016 kl. 13

Dato: 30.09.2016
President: Olemic Thommessen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 13.30.