Stortinget - Møte torsdag den 19. november 2015 kl. 10

Dato: 19.11.2015

Referatsaker

Sak nr. 6 [15:47:27]

Referat

 • 1.(63)

  Representantforslag frå stortingsrepresentantane Heidi Greni, Per Olaf Lundteigen og Kjersti Toppe om å oppretthalde og styrkje dei åtte regionale statsarkiva som eigne institusjonar (Dokument 8:16 S (2015–2016))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 2.(64)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Torgeir Knag Fylkesnes om nødvendige regelendringer og tiltak for å sikre flere minoritetsspråklige formell utdanning og arbeid raskt (Dokument 8:15 S (2015–2016))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 3.(65)

  Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2014 (Dokument 3:2 (2015–2016))

  Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.