Stortinget - Møte mandag den 4. oktober 2010 kl. 10

Dato: 04.10.2010

Referatsaker

Sak nr. 2 [01:22:36]

Referat

 • 1.(1)

  Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Belize om opplysningar i skattesaker underskriven i Paris 15. september 2010 (Prop. 4 S (2010–2011))

 • 2.(2)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jan Tore Sanner, Øyvind Halleraker, Trond Helleland, Nikolai Astrup, André Oktay Dahl, Elisabeth Røbekk Nørve, Lars Myraune og Bjørn Lødemel om utarbeidelse av en nasjonal strategi for å utvide bruken av offentlig-privat samarbeid i Norge (Dokument 8:179 S (2009–2010))

  Enst.: Nr. 1 og 2 sendes finanskomiteen.

 • 3.(3)

  Samtykke til godtagelse av direktiv 2008/115/EF om felles standarder og prosedyrer for retur av tredjelandsborgere med ulovlig opphold (videreutvikling av Schengen-regelverket) (Prop. 2 S (2010–2011))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 4.(4)

  Endringer i utlendingsloven (gjennomføring av returdirektivet) (Prop. 3 L (2010–2011))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 5.(5)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Øyvind Halleraker, Ingjerd Schou, Bjørn Lødemel, Siri A. Meling, Gunnar Gundersen, Trond Helleland og Frank Bakke Jensen om å ta i bruk prosjektfinansieringsmodeller innenfor norsk samferdsel (Dokument 8:177 S (2009–2010)

 • 6.(6)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Øyvind Halleraker, Jan Tore Sanner, Arve Kambe, Gunnar Gundersen, Ingjerd Schou og Bjørn Lødemel om likebehandling av norske og utenlandske transportører på norske veier (Dokument 8:178 S (2009–2010))

  Enst.: Nr. 5 og 6 sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 7.(7)

  Årsrapport fra Stortingets delegasjon til Nordisk Råd for 2. halvår 2009–1. halvår 2010 (Dokument 20 (2009–2010))

  Enst.: Sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

Presidenten: Forlanger noen ordet før møtet heves?

Vi møtes igjen senere i dag!