Stortinget - Møte onsdag den 21. oktober 2009 kl. 10

Dato: 21.10.2009
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 13.01.