Høringer - Open høyring i kontroll- og konstitusjonskomiteen onsdag den 11. mars 2009 kl. 11.30

Dato: 11.03.2009
Møteleder: Møteleiar: Lodve Solholm (FrP)(leiar i komiteen)

Dagsorden

  • Sak:

    Riksrevisjonens undersøkelse av omstilling i forsvarssektoren (Dokument nr. 3:6 (2008–2009))

Høyringa slutt kl. 13.11.