Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Nokre saker om veg, jernbane og post

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 13. juni 2019

Helge Orten

leder og ordfører