Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Forelegg for Stortinget av overenskomster inngått med fremmede makter i 2015

Dette dokument

  • Innst. 210 S (2018–2019)
  • Kildedok:
  • Utgiver: utenriks- og forsvarskomiteen
  • Sidetall: 28
Til Stortinget
Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 13. mars 2019

Anniken Huitfeldt

Michael Tetzschner

leder

ordfører