Innstilling fra Stortingets presidentskap om reglement for Stortingets bygge- og leiesaker

Dette dokument

  • Innst. 193 S (2018–2019)
  • Kildedok:
  • Utgiver: Stortingets presidentskap
  • Sidetall: 12
Til Stortinget
Oslo, i Stortingets presidentskap, den 7. mars 2019

Tone Wilhelmsen Trøen

Eva Kristin Hansen

Morten Wold

Magne Rommetveit

Nils T. Bjørke

Abid Q. Raja