Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i introduksjonsloven (feilrettinger)

Dette dokument

  • Innst. 36 L (2018–2019)
  • Kildedok: Prop. 5 L (2018–2019)
  • Utgiver: kommunal- og forvaltningskomiteen
  • Sidetall: 2
Til Stortinget
Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 6. november 2018

Karin Andersen

leder og ordfører