Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Heidi Greni og Jenny Klinge om å stoppe all tvangsutsendelse av norske statsborgere til soning i fengsel i Nederland

Til Stortinget

Oslo, i justiskomiteen, den 17. november 2015

Hadia Tajik

Jan Arild Ellingsen

leder

ordfører