Forslag fra mindretall

Forslag fra Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet:

Forslag 1

Stortinget ber regjeringen i stortingsmelding om handlingsplan for naturmangfold, stortingsmelding om landbruk og stortingsmelding om skog- og trenæring gjøre en vurdering av aktuelle problemstillinger knyttet til myr.

Forslag fra Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne:

Forslag 2

Stortinget ber regjeringen kalle inn konsesjonen gitt til torvdrift på Jødahlsmåsan i Akershus.

Forslag fra Miljøpartiet De Grønne:

Forslag 3

Stortinget ber regjeringen gjennomføre myrverneplanen i Finnmark før sommeren 2016.