Innstilling fra finanskomiteen om endringer i sentralbankloven

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i finanskomiteen, den 6. mai 2010

Torgeir Micaelsen Gerd Janne Kristoffersen
leder ordfører