Avgivelsesfrister for innstillinger

I denne listen finner du en oversikt over frister for innstillinger som komiteene skal avgi.

Avgrens utvalget

Avgivelsesfrist for innstilling fra komité
Avgivelse Sak Behandling
24.04.2018

Dokument 8:119 S (2017-2018)

Representantforslag frå stortingsrepresentantane Heidi Greni, Siv Mossleth, Ivar Odnes og Willfred Nordlund om eit statleg vedlikehaldsprogram for fylkesvegnettet

Behandles av Transport- og kommunikasjonskomiteen
03.05.2018
24.04.2018

Dokument 8:126 S (2017-2018)

Representantforslag fra stortingsrepresentant Kristoffer Robin Haug om mindre helseskadelig nærmiljø i byområder

Behandles av Transport- og kommunikasjonskomiteen
03.05.2018
08.05.2018

Dokument 8:35 S (2017-2018)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande, Ketil Kjenseth og Carl-Erik Grimstad om forsøk med blokkjeder i det offentlige

Behandles av Transport- og kommunikasjonskomiteen
15.05.2018
08.05.2018

Prop. 41 S (2017-2018)

Gjennomføring av rv 555 Sotrasambandet i Hordaland som OPS-prosjekt med delvis bompengefinansiering

Behandles av Transport- og kommunikasjonskomiteen
15.05.2018
08.05.2018

Dokument 8:151 S (2017-2018)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ivar Odnes, Geir Pollestad, Kari Anne Bøkestad Andreassen og Sigbjørn Gjelsvik om mindre bompenger gjennom statlig overtakelse av garanti på bompengelån

Behandles av Transport- og kommunikasjonskomiteen
15.05.2018
22.05.2018

Dokument 8:142 S (2017-2018)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Espen Stoknes, Siri Gåsemyr Staalesen og Torstein Tvedt Solberg om smarte byer

Behandles av Transport- og kommunikasjonskomiteen