Avgivelsesfrister for innstillinger

I denne listen finner du en oversikt over frister for innstillinger som komiteene skal avgi.

Avgrens utvalget

Avgivelsesfrist for innstilling fra komité
Avgivelse Sak Behandling
08.11.2018

Prop. 91 LS (2017-2018)

Endringer i vegtrafikkloven (krav til CO2-utslipp) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 109/2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 443/2009 og EØS-komiteens beslutning nr. 111/2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 510/2011, med tilknyttede rettsakter

Behandles av Transport- og kommunikasjonskomiteen
20.11.2018
08.11.2018

Prop. 91 LS (2017-2018)

Endringer i vegtrafikkloven (krav til CO2-utslipp) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 109/2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 443/2009 og EØS-komiteens beslutning nr. 111/2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 510/2011, med tilknyttede rettsakter

Behandles av Transport- og kommunikasjonskomiteen
20.11.2018
13.11.2018

Prop. 102 S (2017-2018)

Revidert finansieringsopplegg for E6 Helgeland nord, inkl. utbedring av strekningen Krokstrand sentrum - Bolna, i Nordland

Behandles av Transport- og kommunikasjonskomiteen
20.11.2018
13.11.2018

Prop. 103 S (2017-2018)

Finansiering av prosjektet fv 311 Presterødbakken i Vestfold

Behandles av Transport- og kommunikasjonskomiteen
20.11.2018
13.11.2018

Prop. 113 S (2017-2018)

Utbygging og finansiering av rv 36 på strekninga Bø - Seljord i Telemark

Behandles av Transport- og kommunikasjonskomiteen
20.11.2018
13.11.2018

Dokument 8:5 S (2018-2019)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sverre Myrli, Ingalill Olsen, Kirsti Leirtrø, Øystein Langholm Hansen, Julia Wong, Torstein Tvedt Solberg og Hege Haukeland Liadal om reforhandling av Bymiljøpakken for Nord-Jæren

Behandles av Transport- og kommunikasjonskomiteen
29.11.2018
13.11.2018

Dokument 8:21 S (2018-2019)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arne Nævra, Karin Andersen og Lars Haltbrekken om pilotprosjekt med hydrogendrevet tog

Behandles av Transport- og kommunikasjonskomiteen
29.11.2018
13.11.2018

Dokument 8:23 S (2018-2019)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arne Nævra, Audun Lysbakken, Solfrid Lerbrekk og Lars Haltbrekken om å utrede autonome ferger som selvstendig alternativ langs ny og utbedret E39

Behandles av Transport- og kommunikasjonskomiteen
29.11.2018
04.12.2018

Prop. 1 S (2018-2019)

Statsbudsjettet 2019

Behandles av Transport- og kommunikasjonskomiteen
11.12.2018