Avgivelsesfrister for innstillinger

I denne listen finner du en oversikt over frister for innstillinger som komiteene skal avgi.

Avgrens utvalget

Avgivelsesfrist for innstilling fra komité
Avgivelse Sak Behandling
15.02.2022

Meld. St. 41 (2020-2021)

Datatilsynets og Personvernnemndas årsrapportar for 2020

Behandles av Kommunal- og forvaltningskomiteen
03.03.2022
15.02.2022

Prop. 224 L (2020-2021)

Endringar i statsansatteloven m.m. (lovheimel for registrering av verva og dei økonomiske interessene til enkelte statstilsette)

Behandles av Kommunal- og forvaltningskomiteen
03.03.2022
01.03.2022

Prop. 14 L (2021-2022)

Endringer i utlendingsloven (innhenting av opplysninger fra utdanningsinstitusjoner mv.)

Behandles av Kommunal- og forvaltningskomiteen
08.03.2022
17.03.2022

Prop. 239 LS (2020-2021)

Endringer i utlendingsloven (om tilgang til å sammenligne opplysninger i Eurodac sentralregister for rettshåndhevelsesformål) og samtykke til ratifikasjon av Protokoll mellom Den europeiske union (EU), Island og Norge til Avtalen mellom Norge og Island og Det europeiske fellesskap om kriterier og mekanismer for å avgjøre hvilken stat som er ansvarlig for behandlingen av en asylsøknad som fremlegges i Norge, Island eller en medlemsstat, om tilgang til Eurodac med henblikk på rettshåndhevelse

Behandles av Kommunal- og forvaltningskomiteen
24.03.2022
17.03.2022

Prop. 239 LS (2020-2021)

Endringer i utlendingsloven (om tilgang til å sammenligne opplysninger i Eurodac sentralregister for rettshåndhevelsesformål) og samtykke til ratifikasjon av Protokoll mellom Den europeiske union (EU), Island og Norge til Avtalen mellom Norge og Island og Det europeiske fellesskap om kriterier og mekanismer for å avgjøre hvilken stat som er ansvarlig for behandlingen av en asylsøknad som fremlegges i Norge, Island eller en medlemsstat, om tilgang til Eurodac med henblikk på rettshåndhevelse

Behandles av Kommunal- og forvaltningskomiteen
24.03.2022
15.02.2022

Prop. 6 L (2021-2022)

Endringer i utlendingsloven (partsbegrepet mv. i utlendingssaker)

Behandles av Kommunal- og forvaltningskomiteen
03.03.2022
29.03.2022

Meld. St. 40 (2020-2021)

Mål med mening. Norges handlingsplan for å nå bærekraftsmålene innen 2030

Behandles av Kommunal- og forvaltningskomiteen
05.04.2022
10.03.2022

Dokument 8:57 S (2021-2022)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Erlend Wiborg, Helge André Njåstad, Himanshu Gulati, Morten Stordalen, Bengt Rune Strifeldt, Gisle Meininger Saudland, Silje Hjemdal, Sivert Bjørnstad, Sylvi Listhaug og Dagfinn Henrik Olsen om å avvikle fylkeskommunen

Behandles av Kommunal- og forvaltningskomiteen
18.03.2022
Våren

Dokument 8:29 S (2021-2022)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Helge André Njåstad og Bengt Rune Strifeldt om å legge forholdene til rette for at Alta kommune og innbyggerne i Alta kan velge fylkestilhørighet

Behandles av Kommunal- og forvaltningskomiteen
15.02.2022

Dokument 8:22 S (2021-2022)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kirsti Bergstø, Audun Lysbakken, Grete Wold og Freddy André Øvstegård om lønnsmoderasjon for høytlønnede i staten

Behandles av Kommunal- og forvaltningskomiteen
03.03.2022
15.02.2022

Meld. St. 37 (2020-2021)

Samisk språk, kultur og samfunnsliv. Næringsgrunnlag for levende samiske lokalsamfunn

Behandles av Kommunal- og forvaltningskomiteen
03.03.2022