Grunnlovsforslag fra Solfrid Lerbrekk, Kari Elisabeth Kaski, Torstein Tvedt Solberg, Anette Trettebergstuen, Åsmund Aukrust, Heidi Nordby Lunde, Sivert Bjørnstad, Jon Gunnes, Ketil Kjenseth og Trine Skei Grande om endring i §§ 1, 3 til 9, 11 til 15, 17 til 32, 34 til 37, 39 til 41, 43 til 48, 62, 67 til 69, 74 til 82, 86 og 121 (om republikk)

Til Stortinget
30. september 2020

Solfrid Lerbrekk

Kari Elisabeth Kaski

Torstein Tvedt Solberg

Anette Trettebergstuen

Åsmund Aukrust

Heidi Nordby Lunde

Sivert Bjørnstad

Jon Gunnes

Ketil Kjenseth

Trine Skei Grande