Grunnlovsforslag fra Erlend Wiborg om ny § 85 a (om innbyggerinitierte folkeavstemninger)

Til Stortinget
30. september 2020

Erlend Wiborg