Grunnlovsforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Karin Andersen, Nicholas Wilkinson og Audun Lysbakken om ny § 107 (rett til bolig)

Dette dokument

  • Grunnlovsforslag 15 (2019–2020)
  • Sidetall: 3
Til Stortinget
19. juni 2020

Freddy André Øvstegård

Karin Andersen

Nicholas Wilkinson

Audun Lysbakken