Beslutninger fra presidentskapets møte 7. mars 2019

Ukeprogram uken 11.–16. mars 2019

Beslutning:
Godkjennes.

Langtidsprogram (nr. 15)

Beslutning:
Godkjennes.

Oppnevning av Iselin Nybø som settestatsråd for Trine Skei Grande (2019/1086)

Beslutning:
Tas til orientering.

Overføring av ansvaret for hundeloven fra Justis- og beredskapsdepartementet til Landbruks- og matdepartementet (2018/1078)

Beslutning:
Tas til orientering.

Regjeringens plasser i stortingssalen (2019/746)

Beslutning:
Antall plasser til regjeringens medlemmer på første rad fastsettes til 18, inkludert statsministeren. Det legges til grunn at det skal være en fast plass for statsministeren som i dag, men ikke for regjeringens øvrige medlemmer. 

Plassen på første rad for rullestolbruker tilbakeføres.

Utkast til innstilling om reglement for Stortingets bygge- og leiesaker (2018/3611)

Beslutning:
Innstillingen avgitt.

Gjennomgang av ordningen med faste interparlamentariske delegasjoner og øvrige interparlamentariske fora (2019/866)

Beslutning:
Det tilrås at nåværende antall og sammensetning av Stortinget faste
interparlamentariske delegasjoner videreføres. Dagens oppsett er i tråd med innarbeidet interparlamentarisk virksomhet og praksis. Ytterligere behov for slik deltakelse fra Stortingets side skjer gjennom ad hoc-delegasjoner.


Sist oppdatert: 11.03.2019 12:53