Gundersen, Snorre

Gundersen, Snorre (1947-)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Nord-Trøndelag 1989-1993
Ansiennitet:
1 år, 63 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Født 08.04.1947 i Skogn, Nord-Trøndelag
  • Sønn av verkstedsarbeider, faglærer Johs Gundersen (1913-2001) og husmor Eva Reinsborg (1915-1997)

Stortingsperioder

  • Vararepresentant nr 1 for Nord-Trøndelag, 1989 - 1993, H.

Vararepresentasjoner

  • Møtte fast som representant 16.10.1989-03.11.1990 for Wenche Frogn Sellæg.

Medlemskap i stortingskomiteer

  • 1989-93

    Medlem, Forsvarskomiteen, 23.10.1989 - 03.11.1990

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

  • Student 1967
  • Lærerskoleeksamen 1972
  • Biologi grunnfag 1973
  • Engelsk grunnfag 1978

Yrke

  • Lærer 1973-1976
  • Undervisningsinspektør Folla skole 1976-1987
  • Pedagogisk konsulent 1986-1991
  • Skolesjef i Verran kommune 1991-1995
  • Assisterende rådmann i Verran fra 1995

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

  • Medlem Verran formannskap 1979-1983, 1983-1987

Fylkespolitisk aktivitet

  • Medlem fylkesting, Nord-Trøndelag 1991-1995, 1995-1999
  • Medlem fylkesutvalg, Nord-Trøndelag 1999-2003

Offentlige verv

  • Medlem Generalplanutvalget, Verran 1979-1987
  • Medlem Tiltaksnemnda, Verran 1979-1987
  • Formann Styret for Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk 1987-2001
  • Medlem Styret for Bodom 1988-2001
  • Medlem Styret for Guldahls legat 1988-2001
  • Medlem Styret for Pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste, Steinkjer 1991-1997
  • Leder Hovedutvalget for regional utvikling, Nord-Trøndelag 1999-2003
  • Leder Styret for Statens nærings- og distriktsutviklingsfond 1999-2003

Tillitsverv i partier

  • Medlem Høyres sentralstyre 1985-2000
  • Fylkesleder Nord-Trøndelag Høyre 1985-2000

Tillitsverv i organisasjoner

  • Leder Styret i Bygdeungdomslaget 1999-2003
  • Medlem Det sentrale rådet i Norges Røde Kors 2005-2007
  • Leder Nord-Trøndelag Røde Kors 2005-2007
  • Visepresident Norges Røde Kors fra 2014