Gustavsen, Finn

Gustavsen, Finn (1926-2005)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som representant for
Oslo 1973-1977
Ansiennitet:
12 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Gustavsen, Finn har avgått ved døden.

Finn informasjon etter