Mæland, Monica

Mæland, Monica (1968-)

Kommunal- og moderniseringsminister
Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Hordaland 2001-2005
Ansiennitet:
0 år, 1 dager

Gå til bildegalleri

Tilhører