Tybring-Gjedde, Ingvil Smines

Tybring-Gjedde, Ingvil Smines (1965-)

Samfunnssikkerhetsminister

Tilhører

Justis- og beredskapsdepartementet

Statsråd
22.01.2019 -

Finn informasjon etter