Nyheim, Einar

Nyheim, Einar (1929-1986)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Oslo 1981-1985
Ansiennitet:
4 år, 4 dager

Gå til bildegalleri

Nyheim, Einar har avgått ved døden.

Finn informasjon etter