Ad Forsvarets prosesser knyttet til sammenslåing av Forsvarets spesialstyrker

Komiteen avsluttet undersøkelsen 18.06.2013.