Stortingets faste kurs

Stortingets administrasjon gjennomfører jevnlig følgende kurs. Oppdatert informasjon og påmelding til kursene finner du på denne siden.

Kurs for lærere i samfunnsfag og historie (ungdomsskole og vgs)

Årlig arrangerer Stortinget kurs i stortingskunnskap og norsk politikk for lærere på ungdomstrinnet og videregående skole. Profilerte foredragsholdere presenterer Stortingets oppgaver og samfunnsrolle. Temaene og foredragsholdere varierer fra kurs til kurs, noen vanlige temaer er Stortingets lovbehandling, budsjettbehandling og kontrollfunksjon, samt norsk utenrikspolitikk, skillelinjer i norsk politikk og politikernes forhold til pressen. I tillegg overværer deltakerne Stortingets spørretime fra publikumsgalleriet. Kurset finner sted om høsten, går over tre dager og er gratis. Stortinget dekker reiseutgifter for lærere bosatt utenfor Oslo og Akershus. 

Kurs for samfunnskunnskapslærere i voksenopplæringen for innvandrere

Stortinget arrangerer årlige kurs i stortingskunnskap og demokrati, skreddersydd for lærere i voksenopplæringen for innvandrere. Programmet består blant annet av faglige foredrag, omvisning i stortingsbygningen samt mulighet til å overvære spørretimen fra publikumsgalleriet i stortingssalen. Sentrale tema er Stortingets oppgaver og demokratisk deltakelse. Kurset går over to dager på våren, er gratis, og arrangeres i samarbeid med Kompetanse Norge.

Stortinget, bibliotek og offentlig informasjon

Stortingsbiblioteket arrangerer kurs og seminarer for bibliotekarer og andre informasjonsarbeidere som ønsker bedre kjennskap til Stortingets arbeid og Stortingets og regjeringens publikasjoner. Kurset i stortingskunnskap inneholder foredrag om Stortinget og den politiske prosessen, veiledning i saksgang og gjenfinning av publikasjoner på nettet. 
Neste kurs blir arrangert 28. oktober 2021 som webinar (mer informasjon kommer senere).


Sist oppdatert: 31.05.2021 08:00