Vil be Riksrevisjonen om å undersøke Stortinget

Stortingets presidentskap har fremmet forslag om at Stortinget skal pålegge Riksrevisjonen å gjennomføre særlige undersøkelser rundt Stortingets økonomiske ordninger for stortingsrepresentantene.

Presidentskapet behandlet saken 16. desember, og avga her sin innstilling.

Presidentskapet foreslår at Riksrevisjonen vil få i oppdrag å undersøke tidligere saker og praksis knyttet til Stortingets økonomiske ordninger for representantene, og også administrasjonens håndtering av saker om tildeling av ytelser og forvaltning av ordninger for representantene.

Innstillingen må behandles i stortingssalen før den formelt kan sendes Riksrevisjonen. Det vil etter planen skje 6. januar 2022.

Det blir opp til Riksrevisjonen selv å beslutte hvor langt tilbake i tid undersøkelsene skal gå. Det er heller ikke satt noen tidsfrist, men presidentskapet ber om at undersøkelsene settes i gang raskt og at det arbeides hurtig, men grundig.

Riksrevisjonen har allerede varslet at den på eget initiativ vil iverksette undersøkelser av pendlerboligsakene og etterlønnsordningen, og eventuelt andre forhold.

Les innstillingen fra presidentskapet


Sist oppdatert: 17.12.2021 14:35