Skatteetaten åpner kontroll

Stortingets administrasjon mottok 2. desember brev fra Skatteetaten der det varsles om at det er besluttet å gjennomføre kontroll av grunnlaget for arbeidsgiveravgift for pendlerboliger som er tildelt fra Stortinget.

Kontrollen vil ifølge brevet gjelde perioden fra 1. januar 2017 til 31. desember 2020.

– Jeg ser positivt på at Skatteetaten nå går inn i dette sakskomplekset. Stortingets administrasjon vil selvfølgelig samarbeide fullt ut med Skatteetaten, og gi dem all nødvendig informasjon og bistand som de ønsker fra oss. Vi ønsker å få ryddet opp i det som eventuelt måtte være av skattemessige problemstillinger hos oss, sier Stortingets direktør Marianne Andreassen.

Det pågår for tiden en skatterevisjon ved advokatfirmaet Grette på oppdrag for Stortingets administrasjon, som vurderer de skattemessige sidene ved pendlerboliger. Skatterevisjonen skal også se på skattemessige forhold ved andre ordninger for representantene. Skatterevisjonens rapport skal foreligge den 15. desember. Rapporten vil bli gjort tilgjengelig for Skatteetaten, og for offentligheten.

Brevet fra Skatteetaten er unntatt offentlighet fra Skatteetatens side, på grunn av den taushetsplikt de har overfor den som kontrolleres. Som gjenstand for kontrollen, har Stortingets administrasjon valgt å gå ut med at det nå iverksettes en kontroll fra Skatteetaten, og å gi innsyn i brevet fra Skatteetaten.

Les brevet fra Skatteetaten (pdf)

Les mandat for skatterevisjonen


Sist oppdatert: 03.12.2021 07:50