Nordområdedialog med utenriksminister Huitfeldt

Stortingets arktiske delegasjon har invitert utenriksminister Anniken Huitfeldt til den halvårlige nordområdedialogen torsdag 16. desember.

Lars Haltbrekken, leder for Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid. Foto: Stortinget.
Lars Haltbrekken, leder for Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid. Foto: Stortinget.

− Jeg ser jeg frem til nordområdedialogen med utenriksministeren. Det er enighet om at nordområdene er av stor betydning for Norge. Derfor er det viktig at vi informerer hverandre om aktuelle saker på de ulike samarbeidsarenaene vi har i nord, sier Lars Haltbrekken (SV), som er nyvalgt leder av Stortingets arktiske delegasjon.

Samarbeidet i Arktisk råd under russisk formannskap, den nye regjeringens nordområdepolitikk og barentssamarbeidet er blant sakene på dagsordenen for møtet.

Større internasjonal oppmerksomhet

Temperaturen i Arktis har økt med tre ganger det globale gjennomsnittet. Dette fører til at havisen smelter og at tundraen tiner, noe som endrer hele regionen dramatisk.

− Klimaendringene, tilgang til naturressurser og stormaktsinteresser gjør at flere land og organisasjoner følger utviklingen i Arktis tett. Da er det viktig at vi holder levevilkårene for befolkningen i nord høyt på agendaen, sier Haltbrekken.

Ifølge delegasjonslederen ønsker parlamentarikerne et nytt polarår for å styrke det internasjonale forskingssamarbeidet.

− Vi trenger oppdatert kunnskap om konsekvensene av klimaendringene, både for befolkningen og for dyre- og plantelivet i Arktis, sier Haltbrekken.

Ønske om mer dialog mellom parlamentarikerne og regjeringen

Nordområdedialogen ble til i 2013, da daværende leder for Stortingets delegasjon til arktisk parlamentarisk samarbeid inviterte daværende utenriksminister Espen Barth Eide til dialog om nordområdene i Stortinget. Initiativet var en oppfølging av regjeringens ønske, fremsatt i nordområdemeldingen fra 2011, om mer kontakt med parlamentarikersiden om utviklingen i nord.

Siden 2013 har dialogen utviklet seg til å bli en halvårlig møteplass mellom regjeringen og parlamentarikerne, hvor man gjensidig informerer om relevante aktiviteter og møter, og tar opp utviklingstrekk ved samarbeidet i nord.

Nordområdene på dagsorden i flere internasjonale delegasjoner

Etter hvert som arktiske temaer har kommet på dagsorden i flere interparlamentariske organisasjoner, har den arktiske delegasjonen invitert ledelsen i de andre internasjonale delegasjonene til å delta i dialogen. Dagsordenen utarbeides i samarbeid mellom den arktiske delegasjonen og Utenriksdepartementet.

Da den arktiske delegasjonen ble opprettet i 2009, var et av formålene å øke kunnskapen om og interessen for arktiske spørsmål. Nordområdedialogen har vært et viktig redskap for å nå dette målet blant stortingsrepresentantene. Særlig etter at det ble åpnet opp for deltakelse fra ledelsen i de øvrige internasjonale delegasjonene i Stortinget.

Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid


Sist oppdatert: 14.12.2021 14:39