Første visepresident Svein Harberg la ned krans og holdt tale ved retterstedet på Akershus festning i anledning frigjørings- og veterandagen 8. mai. Foto: Stortinget.

Første visepresident Svein Harberg la ned krans og holdt tale ved retterstedet på Akershus festning i anledning frigjørings- og veterandagen 8. mai. Foto: Stortinget.

Hedret falne og veteraner 8. mai

Stortingets første visepresident Svein Harberg og utenriks- og forsvarskomiteens leder Ine Eriksen Søreide hedret falne og veteraner 8. mai.

– På denne dagen har vi år etter år gjentatt at vi som samfunn må være beredt på å igjen måtte stille opp og kjempe. Kjempe for fred, frihet og demokrati, sa Svein Harberg i sin tale da han la ned krans ved retterstedet der 42 nordmenn ble henrettet vinteren 1945.
 
Han viste til at markering av frigjørings- og veterandagen synliggjør de verdiene samfunn vårt er bygget på – i frihet og trygghet!
 

Første minnetale

Ine Eriksen Søreide gratulerte alle veteraner og pårørende med dagen da hun som den første fikk anledning til å legge ned krans på frigjørings- og veterandagen. 
 
– Bildene fra Ukraina vekker sterke følelser i oss alle. Men for mange av dere veteraner og pårørende, kan bildene gjøre et spesielt sterkt inntrykk, sa Søreide som også rettet en spesiell takk til alle pårørende til dem som har tjenestegjort for Norge i utlandet.
 
– Dere fortjener også en stor honnør i dag. Dette hadde ikke vært mulig uten dere, sa Ine Eriksen Søreide.
 
 
 
 
Leder i utenriks- og forsvarskomiteen, Ine Eriksen Søreide, holdt tale og la ned krans ved det nye veteranmonumentet på festningsplassen på Akershus festning i anledning frigjørings- og veterandagen 8. mai. Foto: Stortinget.

Leder i utenriks- og forsvarskomiteen, Ine Eriksen Søreide, holdt tale og la ned krans ved det nye veteranmonumentet på festningsplassen på Akershus festning i anledning frigjørings- og veterandagen 8. mai. Foto: Stortinget.


Sist oppdatert: 08.05.2022 14:05