Stortingspresidenten kondolerer

Politiet slår nå fast at det ikke lenger er håp om å finne overlevende etter jordskredet på Gjerdrum. Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen vil på vegne av Stortinget utrykke sin sorg og medfølelse overfor alle berørte. 

– Dette er en fortvilet situasjon, for Gjerdrum-samfunnet og for hele Norge. Vi sender våre dypeste kondolanser til dere som har mottatt det tunge budskapet om å ha mistet noen av deres kjære, og vi føler med dere som er blitt skadet eller som har måttet se hus og eiendeler gå tapt, sier Trøen.


Sist oppdatert: 05.01.2021 15:35