Sivilombudsmannens årsmeldinger for 2020

23. mars overleverte sivilombudsmann Hanne Harlem to årsmeldinger for 2020 til Stortinget. Andre visepresident Morten Wold var mottaker.

Sivilombudsmannen har levert to årsmeldinger for 2020 til Stortinget. De ble mottatt av andre visepresident Morten Wold. Foto: Stortinget.
Sivilombudsmannen har levert to årsmeldinger for 2020 til Stortinget. De ble mottatt av andre visepresident Morten Wold. Foto: Stortinget.
– Dette er første årsmelding etter at Hanne Harlem overtok som sivilombudsmann. Stortingets ombudsmann for forvaltningen skal ivareta enkeltmennesker inn i det offentlige systemet. Rapporten viser at Sivilombudsmannen har en viktig rolle, sa Wold ved overleveringen, som i år foregikk digitalt som følge av koronapandemien.
 
Stortinget mottok to årsmeldinger: En årsmelding for Sivilombudsmannens virksomhet og en årsmelding for Sivilombudsmannens forebyggingsenhet.
 
Sivilombudsmannen kontrollerer forvaltningen, og er et av Stortingets eksterne kontrollorganer. Kontroll utføres på grunnlag av klager fra borgere som mener at urett og feil er begått av offentlig forvaltning, men Sivilombudsmannen kan også ta opp saker på eget initiativ.
 
 

Sist oppdatert: 23.03.2021 15:37