PACEs høstsesjon løfter fram retten til et trygt, sunt og bærekraftig miljø

Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) avholder sin høstsesjon 27.–30. september, og har dedikert en hel dag til debatt om temaene menneskerettigheter og klima/miljø.

Stortingets delegasjon deltar i Strasbourg med delegasjonsleder Ingjerd Schou (H) og fire av sine medlemmer – Jette Christensen (A), Silje Hjemdal (FrP), Kårstein Eidem Løvaas (H) og Aleksander Stokkebø (H). To medlemmer vil delta digitalt, Lise Christoffersen (A) og Morten Wold (FrP).

Gjennom en hel dag, og behandling av syv ulike rapporter, vil disse kunne delta i debatter om hvordan forankre retten til et sunt miljø, om trengs det mer deltakende demokrati for håndtering av klimaendringene, om er det behov for endringer i sivil- og strafferett og om hvordan rettsstat og rettsikkerhet spiller en viktig rolle. Videre vil denne dagens debatter også se på bekjempelse av ulikheter når det gjelder retten til trygt, sunt og bærekraftig miljø, i tillegg til klima og migrasjon, og hvordan forskningspolitikk kan fremme miljøvern.

Det vil også bli arrangert en høynivådebatt om «The environment and human rights: the right to a safe, healthy and sustainable environment», med spesielt inviterte deltakere.

Andre debatter

Øvrige tema og debatter under høstsesjonen inkluderer de humanitære konsekvensene av konflikten mellom Armenia og Aserbajdsjan, styrking av kampen mot æresvold, og håndtering av økende sosioøkonomiske forskjeller i Europa.

Aktuelle politiske saker kan også komme til å bli diskutert som hastedebatt. Det er foreslått å utarbeide hasteresolusjoner om situasjonen i Afghanistan, migrasjonspresset på grensen mellom Hviterussland og de tre landene Latvia, Litauen og Polen, og om utkast til en tilleggsprotokoll til Europarådets konvensjon om datakriminalitet om elektronisk bevis. Det er også foreslått aktualitetsdebatter: Om demokratiske utfordringer på Vest-Balkan, om spørsmålet om europeisk tilnærming og om russisk politisk forfølgelse av urfolk på Krim.

Se PACEs nettsider for mer informasjon om høstsesjonen

Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentarikerforsamling består av følgende medlemmer: delegasjonsleder Ingjerd Schou (H), nestleder Lise Christoffersen (A), Morten Wold (FrP), Espen Barth Eide (A), Emilie Mehl (Sp), Petter Eide (SV), Jette Christensen (A), Kårstein Eidem Løvaas (H), Silje Hjemdal (FrP) og Alexander Stokkebø (H).

Europarådet og parlamentarikerforsamlingen

Europarådet ble opprettet i 1949 og har i dag 47 medlemsland. Europarådet har til formål å arbeide for styrking av menneskerettene, demokrati og rettsstaten i medlemslandene.

Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) består av representanter for medlemslandenes nasjonalforsamlinger, totalt 324 medlemmer (og 324 varamedlemmer).

Forsamlingen har en rådgivende funksjon og spiller en vesentlig rolle i Europarådet. Den vedtar resolusjoner og anbefalinger til medlemslandenes parlamenter og regjeringer på en rekke områder, og overvåker i hvilken grad medlemslandene overholder sine forpliktelser som medlem.


Sist oppdatert: 27.09.2021 15:32