Mottok Ombudsmannen for Forsvarets årsmelding for 2020

Stortinget har fått overlevert årsmeldingen for 2020 fra Ombudsmannen for Forsvaret. Stortingspresident Tone W. Trøen mottok meldingen i et digitalt møte den 7. april.

Stortingspresident Tone W. Trøen mottok Ombudsmannen for Forsvarets årsmelding for 2020. Foto: Stortinget.
Stortingspresident Tone W. Trøen mottok Ombudsmannen for Forsvarets årsmelding for 2020. Foto: Stortinget.

­Ombudsmannen for Forsvaret er et av Stortingets eksterne kontrollorganer.

− De gjør et viktig arbeid som klageinstans for personell i Forsvaret som mener at de er uriktig, urimelig eller urettferdig behandlet. Vernepliktige er i en særstilling, fordi de kan pålegges av myndighetene å bruke sin tid, og i ytterste konsekvens sette liv og helse på spill, for fellesskapet beste. Det påfører Staten et ansvar, også moralsk, for at de behandles på best mulig måte og at deres rettigheter ivaretas. Her spiller Ombudsmannen for Forsvaret en viktig rolle, sier Trøen.

Behandles av utenriks- og forsvarskomiteen

Hvert år leverer Ombudsmannen for Forsvaret årsmelding til Stortinget. Årsmeldingen vil bli overlevert til utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget for videre behandling.

Les årsmeldingen fra  Ombudsmannen for Forsvaret

Se også

Ombudsmannen for Forsvaret

Stortingets eksterne kontrollorganer


Sist oppdatert: 07.04.2021 15:18