Mottok EOS-utvalgets årsmelding for 2020

Stortinget har fått overlevert årsmeldingen for 2020 fra EOS-utvalget. Stortingspresident Tone W. Trøen mottok meldingen i et digitalt møte den 24. mars.

− EOS-utvalget har en viktig plass i demokratiet vårt, og det har det hatt siden det første EOS-utvalget ble oppnevnt av Stortinget for 25 år siden. Utvalget fører kontroll med de hemmelige tjenestene, som er Politiets sikkerhetstjeneste, Etterretningstjenesten, Forsvarets sikkerhetsavdeling og Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Denne demokratiske kontrollen av disse tjenestene er svært viktig, sier stortingspresident Tone W. Trøen.
 
EOS-utvalget er et av Stortingets eksterne kontrollorganer. Hvert år leverer utvalget en ugradert årsmelding til Stortinget. Årsmeldingen vil bli overlevert til kontroll- og konstitusjonskomiteen for videre behandling. Komiteens innstilling om meldingen blir deretter debattert i stortingssalen.
 
 

Sist oppdatert: 25.03.2021 14:41