Medlemmer til Riksrevisjonsutvalget

Stortingets presidentskap har oppnevnt medlemmer til Riksrevisjonsutvalget. Utvalget skal gjennomgå Riksrevisjonens virksomhet og kan blant annet foreslå endringer i regelverket for Riksrevisjonen.

Det er 17 år siden lov om Riksrevisjonen ble vedtatt. Stortinget ser derfor behov for å foreta en helhetlig gjennomgang og evaluering av Riksrevisjonens virksomhet. Utvalget er sammensatt av fagfolk og politikere, og har to år på å gjennomføre arbeidet. 
 

Følgende personer oppnevnes som medlemmer av Riksrevisjonsutvalget: 

Svein Harberg 
Ruth Grung 
Carl I. Hagen 
Inge Ryan 
Signy Irene Vabo 
Ellen Marthinsen Kulset 
Frøystein Gjesdal 
Jon Christian Nordrum 
Camilla Selman 
 
Som leder av utvalget oppnevnes Frøystein Gjesdal. 
 
 
Riksrevisjonen er Stortingets viktigste kontrollorgan. Riksrevisjonen holder oppsyn med pengebruken i det offentlige. Gjennom veiledning, revisjon og kontroll passer de på at statens midler og verdier forvaltes på en forsvarlig måte, i tråd Stortingets vedtak og forutsetninger.

Sist oppdatert: 07.06.2021 08:55