Kari Henriksen. Foto: Stortinget.

Kari Henriksen. Foto: Stortinget.

Kari Henriksen spesialrepresentant for Sør-Kaukasus

Kari Henriksen (A) ble 20. august utnevnt til spesialrepresentant for Sør-Kaukasus i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas parlamentarikerforsamling (OSSE PA). 

Oppdraget består i å følge utviklingen i regionen nøye og se etter muligheter for tillitsskapende tiltak gjennom parlamentariske kanaler.

Som spesialrepresentant vil Henriksen ha tett kontakt med OSSE PA-delegasjonene i parlamentene i henholdsvis Armenia, Aserbajdsjan og Georgia. Hun kjenner regionen godt fra tidligere valgobservasjonsoppdrag for OSSE PA.

Kvinners situasjon viktig

− Jeg er takknemlig for å ha fått et spennende, men utfordrende oppdrag i OSSE PA. Gjennom dialog vil jeg bidra til å gjøre en forskjell for folk i Sør-Kaukasus. Kvinners situasjon og muligheter til å bidra til konfliktløsning er viktig. Jeg ser fram til å lære mer om regionen og lytte, sier Henriksen.

Første reise gikk til Tbilisi i Georgia. Her knyttet Henriksen kontakt med parlamentarikere i dagens parlament, utenriksministeren, politiske partier samt valgobservatørene fra OSSEs kontor for menneskerettigheter (ODIHR), som befinner seg i landet i forkant av lokalvalget.

Tøff retorikk

− Valgkampen har så langt vært preget av tøff retorikk. Jeg oppfordret til konstruktiv dialog framover, også etter valget. Alle som er engasjert i politikk må avstå fra hets eller politisk vold, sier Henriksen.

Hun trekker frem politisk stabilitet, dialog og kompromissløsninger som avgjørende for konfliktløsning. Henriksen vil i tiden fremover også besøke Armenia og Aserbajdsjan.

Les mer om reisen til Georgia på OSSEs nettsider.

Les mer om oppdraget på OSSEs nettsider.

Om OSSEs parlamentarikerforsamling

OSSE PA ble opprettet i 1991 og har 56 medlemsland fra Europa, Sentral-Asia og Nord-Amerika. Forsamlingen bidrar til interparlamentarisk dialog og samarbeid, støtter opp under OSSEs arbeid for konflikthåndtering og videre utvikling av demokratiske institusjoner i medlemslandene. Valgobservasjon er en særlig viktig oppgave for forsamlingen. Forsamlingen har en rådgivende funksjon overfor OSSEs ministerråd.

Stortingets delegasjon til OSSEs parlamentarikerforsamling

 


Sist oppdatert: 21.09.2021 11:59