Stortinget har vedtatt særskilt komité

16. mars vedtok Stortinget å nedsette en særskilt komité som skal være klar til å behandle spesielle saker vedrørende korona-krisen.

Stortingspresident Tone W. Trøen under stortingsmøtet 16. mars.
Stortingspresident Tone W. Trøen under stortingsmøtet 16. mars.

Komiteens nettside

Komiteen trådte sammen første gang 17. mars, og valgte stortingspresident Tone W. Trøen til leder, Jonas Gahr Støre til første nestleder og Siv Jensen til andre nestleder.

Komiteen består av de parlamentariske lederne i alle partier på Stortinget og vil ha to faste møter ukentlig.

– Med denne særskilte komitéen sikrer vi at Stortinget kan behandle saker i forbindelse med korona-viruset, som haster, så raskt som mulig, sier Tone W. Trøen.

Stortingets forretningsorden § 18 gir Stortinget mulighet for unntaksvis å nedsette særskilte komiteer til å behandle en enkelt sak eller saker av et bestemt slag.

Publikumsgalleriet stengt

Ved møtestart 16. mars vedtok Stortinget i dag, etter forslag fra presidentskapet, også å holde publikumsgalleriet stengt ved dagens møte ut fra strengt nødvendige smitteverntiltak.
Presidenten understreket overfor plenum at presidentskapet er fullt klar over hvor viktig det er at møtene er åpne og tilgjengelige for offentligheten, og at slike vedtak, om å stenge publikumsgalleriet, må fattes for hvert enkelt møte i Stortinget.

– Dette har vært en vanskelig beslutning, men hensynet til folks liv og helse er aller viktigst nå. Jeg oppfordrer alle til å se møtene på stortinget.no, sier stortingspresidenten.

Pressen har tilgang til Stortinget og presselosjen i salen, men er spesielt oppfordret til å følge rådene fra helsemyndighetene, og til bare å sende det helt nødvendige antall journalister og fotografer.

87 representanter

12. mars vedtok presidentskapet at antallet representanter til stede i salen når møtet settes og under voteringer reduseres til 87 ut april. Etter Grunnloven §73 kan ikke Stortinget holdes med mindre minst halvparten av dets medlemmer er til stede.

Av smittehensyn sitter representantene lengst mulig fra hverandre, og ikke nødvendigvis på sine vanlige plasser.

Les også

Stortinget begrenser møtevirksomheten

Stortinget skjerper tiltak mot korona


Sist oppdatert: 25.03.2020 11:35