Stortinget har kartlagt mobbing og trakassering blant stortingsrepresentantene

De siste tolv månedene har 15,6 prosent av stortingsrepresentantene som har svart på Stortingets undersøkelse vært utsatt for mobbing eller trakassering, og 7,3 prosent har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet eller krenkende kommentarer.

Stortingspresident Tone W. Trøen. Foto: Stortinget.
Stortingspresident Tone W. Trøen. Foto: Stortinget.

– Det er nulltoleranse for mobbing og trakassering på Stortinget. Resultatene for Stortinget er langt bedre enn internasjonale funn kunne gi grunn til å frykte. Likevel er det alvorlig at så mange melder om mobbing og trakassering, sier stortingspresident Tone W. Trøen.

57 prosent har svart

Stortingets undersøkelse er foretatt blant stortingsrepresentantene og de ansatte i partigruppene. I alt svarte 57 prosent av representantene og en like stor andel av de ansatte i partigruppene på Stortingets undersøkelse. Blant representantene er forekomsten av trakassering og mobbing høyere enn blant de partigruppeansatte.

Blant de ansatte i partigruppene har 6,7 prosent av de som har svart oppgitt at de blir trakassert eller mobbet, og 2,9 prosent oppgir at de har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet.

– Det skal være trygt for alle å jobbe på Stortinget. Et viktig steg i riktig retning er å kartlegge hvordan representantene og de ansatte i partigruppene opplever det. Det har vi nå gjort, sier Trøen.

Hun peker på at mobbing og trakassering gjør at terskelen for å delta i politikken blir høyere, og derfor er en trussel mot demokratiet.

Skal vurdere tiltak

Stortingets presidentskap vil nå vurdere tiltak som kan være egnede for å forebygge og bekjempe mobbing og trakassering i Stortinget.

– Denne undersøkelsen omfatter mobbing og trakassering både på Stortinget og det som skjer i sosiale medier. Tiltak mot trakassering i sosiale medier vil være andre enn tiltak mot trakassering mellom kollegaer, selv om ingen av delene skal forekomme. Det at vi har nulltoleranse betyr uansett at vi ikke kan være fornøyde før ingen opplever mobbing og trakassering, avslutter stortingspresidenten.


Sist oppdatert: 06.12.2019 15:00