Stortingspresidenten i videokonferanse med kolleger fra nordiske og baltiske land. Foto: Stortinget.

Stortingspresidenten i videokonferanse med kolleger fra nordiske og baltiske land. Foto: Stortinget.

Nordiske og baltiske parlamentspresidenter drøftet situasjonen i Hviterussland

Tirsdag 22. september hadde stortingspresidenten og andre parlamentspresidenter fra Norden og Baltikum et nettmøte der de utvekslet informasjon om situasjonen i Hviterussland. Litauen tok initiativ til møtet.

‒ Det er viktig at vi snakker jevnlig sammen i nordisk-baltisk krets selv om vi ikke kan møtes fysisk, sier stortingspresident Tone W. Trøen. 
 
Hviterusslands opposisjonsleder Svetlana Tikhanovskaja deltok også i nettmøtet etter invitasjon fra Litauens parlamentspresident. Tikhanovskaja har oppholdt seg i Litauen etter presidentvalget i landet 9. august, et valg som av vestlige land ble ansett for ikke å være fritt og rettferdig.
 
‒ I et møte som dette har vi parlamentspresidenter fra de nordiske og baltiske landene mulighet til å uttrykke interesse for de demokratiske prosessene i Hviterussland. Det er viktig for oss å forsvare demokratiets grunnleggende verdier, som ytringsfrihet og andre menneskerettigheter, sier Trøen. 
 
De nordiske og baltiske landene representerer over 32 millioner mennesker og utgjør til sammen verdens tiende største økonomi.

Sist oppdatert: 22.09.2020 15:34