Forslag til grunnlovsendringer

30. september 2020 er siste frist for å fremme forslag til grunnlovsendringer i inneværende stortingsperiode. Så langt er det til sammen fremmet 15 slike forslag i perioden.

Fra stortingsmøte 26. mai 2020. Foto: Stortinget.
Fra stortingsmøte 26. mai 2020. Foto: Stortinget.

Grunnlovsforslag 2019–2020

I sesjonen 2019–2020 er det så langt fremmet 14 forslag til grunnlovsendringer, det er anledning til å fremme slike forslag helt til sesjonen avsluttes 30. september.

Forslagene som er fremmet berører blant annet påtalemaktens uavhengighet, stemmerett ved 16 års alder, sperregrense på 5 prosent,vern av liv fra unnfangelse til naturlig død og allemannsretten.

Se oversikt over alle forslagene her

Grunnlovsforslag 2018–2019

I sesjonen 2018–2019 ble det kun fremmet ett grunnlovsforslag, om mulighet for å fremme borgerforslag til behandling på Stortinget.

Behandlingen av forslag til grunnlovsendringer

Det er stortingsrepresentantene som legger frem forslag til grunnlovsendringer, men grunnlaget for forslaget kan komme fra andre. Forslagene må legges frem i ett av de tre første årene i en stortingsperiode. Forslagene blir deretter behandlet i første, andre eller tredje storting i neste periode.

Endringer i Grunnloven behandles i kontroll- og konstitusjonskomiteen og vedtas i Stortinget i plenum. Grunnlovsendringene må vedtas med et 2/3 flertall, og 2/3 av representantene må være til stede når vedtaket fattes. Grunnlovsforslagene legges frem som et dokument for Stortinget (Dokument nr. 12).

Grunnlovsendringer trer i kraft straks, altså også før de er kunngjort, med mindre de selv bestemmer noe annet.

Les mer om Grunnloven

Se også

Stortinget vedtok grunnlovsendringer


Sist oppdatert: 08.07.2020 09:40